• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Konferencja IPN - Światowe harcerstwo na obczyźnie

Konferencja IPN - Światowe harcerstwo na obczyźnie

PROGRAM KONFERENCJI

16 listopada 2017 r.

10.00–10.15 – Otwarcie konferencji

lok I: Harcerstwo w kraju i na obczyźnie (1911-1991)
Prowadzący sesję: dr hab. Marcin Kruszyński, prof. WSOSP w Dęblinie (IPN, WSOSP w Dęblinie)

o 10.15 – 10.35 Hm. Wojciech Hausner („Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa”), Harcerstwo polskie przed II wojną światową
o 10.35-10.55 Dr hab. Sebastian Piątkowski (IPN), Obecność polskich harcerzy w międzynarodowym ruchu skautowym w ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej
o 10.55-11.15 Prof. dr hab. Marek Wierzbicki (IPN/KUL), Związek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie w świetle korespondencji Zygmunta Lechosława Szadkowskiego (1943-1947)
o 11.15-11.35 Karol Leszczyński (UW), Hm. RP Henryk Glass – życie i działalność w Wielkiej Brytanii
o 11.35-11.55 Dr Jacek Krzysztof Danel, (PWSZ w Zamościu), W służbie Bogu, Polsce i bliźnim. Harcmistrz Kazimierz Sabbat (1926-1967)
o 11.55-12.15 Dr hab. Piotr Kardela (IPN), Współpraca Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w USA z harcerstwem na obczyźnie

12.15-12.45 Dyskusja
12.45-13.00 Przerwa kawowa

13.00-14.00 Promocja monografii dr. hab. Adama F. Barana pi Z TYMI CO ZOSTALI… Harcerskie relacje Warszawa-Londyn (1945-1990) (Warszawa 2016)
Prowadzenie: dr Joanna Pyłat (PUNO); Prezentacja książki: prof. dr hab. Marek Wierzbicki (IPN/KUL); Dyskusja wokół książki: hm. Stanisław Berkieta (Naczelnictwo ZHP, Londyn), dr hab. Adam F. Baran (ISP PAN), hm. Wojciech Hausner (.Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa”)

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

Blok II: Działalność poza Krajem Związku Harcerstwa Polskiego 1946-2016 – część 1 Prowadzący sesję: dr hab. Adam Baran (ISP PAN)

o 15.00-15.20 Hm. Teresa Szadkowska-Łakomy, hm. Jadwiga Kaczorowska (Naczelnictwo ZHP, Londyn), Związek Harcerstwa Polskiego – Nasze dziedzictwo – nieprzerwana służba – nienaruszalna ciągłość prawno-organizacyjna
o 15.20-15.40 Hm. Aleksandra Mańkowska, hm. Marek Szablewski (Naczelniczka Harcerek i Naczelnik Har¬cerzy ZHP, Londyn), Główne Kwatery harcerek i harcerzy – rozwój i współczesna działalność
o 15.40-16.00 Dz. harc. Eugenia Maresch (Naczelnictwo ZHP, Londyn), Organizacja Starszego Harcerstwa – jej początki i zmierzch
o 16.00-16.20 Dr Joanna Pyłat (PUNO), Harcerstwo Starsze na obczyźnie (1946-1948)
o 16.20-16.40 Hm. Teresa Szadkowska-Łakomy, hm. Jadwiga Kaczorowska (Naczelnictwo ZHP, Londyn), Związek Harcerstwa Polskiego – Nasze dziedzictwo – wydawnictwa
o 16.40-17.00 Dr Dariusz Rogut (IPN/UJK, filia w Piotrkowie Tryb.), Druhna Weronika Gajżewska ,Nika” i polskie konspiracyjne harcerstwo w Wilnie (1947-1949)
o 17.00-17.20 Dyr. Marzena Kruk, Piotr Ataman (Archiwum IPN), Archiwum pełne pamięci – wspólnie zbudujmy narodowy zasób archiwalny. Prezentacja projektu (Komunikat)

17.20-18.00 Dyskusja

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne na facebooku:

 https://www.facebook.com/events/1117253585076105/?ti=cl