• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Kurs kierowników

Kurs kierowników

Wypełniając ankietę zgłaszasz chęć wzięcia udziału w kursie dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, który odbędzie się w terminie 13-14.01.2018. Termin zgłoszeń: 17.11.2017.

https://goo.gl/forms/rxlBvSeMm2bYOqBV2

Warunki przyjęcia na kurs:
- posiadanie stopnia instruktorskiego co najmniej w stopniu podharcmistrzowskim lub udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej/ dydaktyczno- wychowawczej i stopień przewodnika
- predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą
- terminowe zgłoszenie

Warunki ukończenia kursu:
- udział we wszystkich zajęciach (nie ma możliwości odrobienia zajęć),
- zaliczenie zadań kursowych w terminie,
- zaliczenie egzaminu.

Kurs odbędzie się kiedy chęć udziału zgłosi min. 10 osób.

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt: mlp.referataliz@zhr.pl

 

phm. Paulina Łabuzek HR