• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Obwód Świętokrzyski

Obwód Świętokrzyski

KILKA SŁÓW O OBWODZIE:
Obwód Świętokrzyski, jest terenową jednostką organizacyjną Okręgu Małopolskiego ZHR, na obszarze Województwa Świętokrzyskiego. Jego zadaniem jest prowadzenie spraw administracyjnych oraz finansowo-gospodarczych wszystkich jednostek z terenu swojego działania oraz reprezentowanie ZHR wobec władz lokalnych. Obwód koordynuje również działaniem Koła Przyjaciół Harcerstwa (KPH).

W chwili obecnej w strukturach obwodu funkcjonują jednostki organizacyjne skupione na terenie dwóch powiatów, skarżyskiego i starachowickiego. Są nimi:

Skarżyski Hufiec Harcerek i Zuchów "JODŁA"
Skarżyski Hufiec Harcerzy "GNIAZDO"
Starachowicki Związek Drużyn Harcerzy "SKAŁA"

Obwód Świętokrzyski został powołany na wiosnę 1994 roku w ramach Okręgu Sandomierskiego (później zmieniono nazwę na Środkowo-Wschodni), pierwsze spotkanie odbyło się 24 kwietnia 1994 r. Jego głównymi zadaniami było i jest wspomaganie jednostek metodycznych w organizacji Akcji Letnich i Zimowych, pozyskiwanie i rozliczanie dotacji oraz reprezentowanie ZHR wśród władz lokalnych oraz różnych organizacji.

Najważniejszym wydarzeniem w dotychczasowej historii Obwodu Świętokrzyskiego było podpisanie w dniu 25 maja 1996 w Wąchocku w klasztorze O.O Cystersów porozumienia pomiędzy Środowiskiem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury"-"Nurt" a Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej, Obwodem Świętokrzyskim, dotyczące przejęcia zasad i kontynuacji tradycji działań prowadzonych przez żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań. W 1999 r. w związku z rozwiązaniem Okręgu Środkowo-Wschodniego Obwód Świętokrzyski wszedł w struktury Okręgu Małopolskiego.


Dotychczas Przewodniczącymi Zarządu byli m.in.:
phm Roman Białek (1994-95),
pwd. Michał Kasperkiewicz (1999-2001),
phm. Dariusz Lenard HR (1995-1999; 2001-2006),
pwd. Sławomir Leśniewski HR (2006 - 2008),
phm. Grzegorz Witkowski  (2008-2010),
phm. Krzysztof Radzimowski (2010-2012).

Kapelan Obwodu: ks. pwd. Hubert Biegaj HO (2002 - 2008)

DZIAŁALNOŚCIĄ OBWODU KIERUJE ZARZĄD w składzie:
Przewodniczący: phm. Michał Nowakowski
Skarbnik: phm. Ewa Staszewska
Członkowie Zarządu Obwodu:
pwd. Ewelina Lisowska
pwd. Magdalena Osóbka
pwd. Kamil Pietrasiewicz

KONTAKT Z OBWODEM:
e-mail: obwodswietokrzyski[at]zhr.p