• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Okręgowa Konferencja Wyborcza oraz Zjazd w Okręgu Małopolskim ZHR

Okręgowa Konferencja Wyborcza oraz Zjazd w Okręgu Małopolskim ZHR

Niedziela 1 III 2020 r. Okręgowa Konferencja Wyborcza oraz Zjazd w Okręgu Małopolskim ZHR

Miejsce: sala Urzędu Miasta Krakowa, Kraków pl. Wszystkich Świętych 3-4

 

Początek Konferencji (w pierwszym terminie) - godzina 10:30.

W razie braku kworum - drugi termin 10:45.

Planowany porządek obrad Okręgowej Konferencji Wyborczej Okręgu Małopolskiego ZHR:

9:00 Msza św. w kościele św. Idziego, pl. o. gen. Adama Studzińskiego

10:00 – 10.30 Podpisywanie list obecności, odbiór mandatów

10:30 Rozpoczęcie Okręgowej Konferencji Wyborczej (10:30 – I termin, 10:45 – II termin)

Wprowadzenie sztandarów

Hymn harcerski

Modlitwa poprowadzona przez Kapelana

Przywitanie gości

Przemówienie gości

Ustalenie liczby mandatów

Wybór Prezydium

Wybór Komisji Skrutacyjnej

Przyjęcie porządku obrad

Krótka informacja wprowadzająca dotycząca XVII Zjazdu ZHR

Zgłaszanie kandydatur na delegatki i delegatów na XVII Zjazd ZHR

Dyskusja nt. propozycji zmian w Statucie ZHR

Dyskusja merytoryczna

Prezentacja – pytania do kandydatów

Wybory

Ogłoszenie wyniku wyborów

14.00 Zakończenie Konferencji

                                                       Porządek Zjazdu Okręgu Małopolskiego ZHR:

14.00-14.15  podpisywanie list obecności, odbiór mandatów

14.15  rozpoczęcie XVI Zjazdu Okręgu Małopolskiego ZHR

                                                          (14.15 – I termin, 14.20 – II termin)

                                                          wybór Prezydium

14.20 przyjęcie porządku obrad

                                                          przyjęcie Regulaminu Zjazdu

                                                          wybór Komisji Skrutacyjnej

                                                          wybór komisji Uchwał i Wniosków

14.30  sprawozdanie ustępujących władz Okręgu

                                                         Zarządu Okręgu

                                                         Komisji Rewizyjnej Okręgu

                                                         Pytania do ustępujących władz

                                                         Dyskusja merytoryczna

                                                         Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Okręgu

                                                         Głosowanie nad absolutorium

15.30 przerwa

15.35 wybory nowych władz Okręgu

                                                          Przedstawienie projektów uchwał i wniosków

                                                          Dyskusja merytoryczna

                                                          Ustalenie liczby członków zarządu pochodzących z wyboru

                                                          Zgłaszanie kandydatów do władz Okręgu (Zarząd Okręgu, Komisja Rewizyjna Okręgu)

                                                          Prezentacja kandydatów

                                                          Pytania do Kandydatów

                                                          Głosowanie

                                                         17.30 Zbiórka Małopolskiej Chorągwi Harcerek

                                                         17.30 Zbiórka Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

                                                         17.30 Okręgowe Zebranie Kół Przyjaciół Harcerstwa

                                                         18.30 Zakończenie zbiórek chorągwi i zebrania KPH

                                                         Ogłoszenie wyników wyborów

                                                          Wyprowadzenie sztandarów

                                                          Związanie kręgu

                                                         19.00 Zakończenie Zjazdu Okręgu

 

 

 

Czuwaj!

Przewodniczący Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR

hm. Paweł Pająk HR

 

Zjazd Okręgu i Okręgowa Komisja Wyborcza są objęte honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Pana Dominika Jaśkowca, wydarzenia te są częścią uroczystości 30-lecia Okręgu, które są objęte patronatem Marszałka Województwa Pana Witolda Kozłowskiego.