• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Komunikat Specjalny Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Komunikat Specjalny Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

 

                     Komunikat Specjalny Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

 

 W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Województwa Małopolskiego oraz decyzjami władz państwowych i samorządowych, Przewodniczący Okręgu oraz Komendantka Małopolskiej Chorągwi Harcerek i Komendant  Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zawieszają z dniem dzisiejszym wszelkie działania zastępów, drużyn i gromad, do dnia 29 marca włącznie. Tym samym zarządzamy odwołanie wszystkich zbiórek, wycieczek i biwaków. Wszelką działalność organizacyjną, niezbędną do funkcjonowania jednostek okręgu należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Zachęcamy wszystkich organizujących zbiórki do podtrzymania kontaktu ze swoimi wychowankami przy użyciem różnorodnych narzędzi współczesnej technologii. W tej szczególnej sytuacji jest to możliwość prowadzenia pracy metodyczno-wychowawczej alternatywnymi sposobami, w poczuciu podtrzymywania wspólnoty i braterstwa.

Jednocześnie apelujemy do instruktorek i instruktorów oraz pełnoletnich harcerek i harcerzy o podjęcie służby potrzebującym, np. osobom należącym do najwyższych grup ryzyka (starszym z chorobami przewlekłymi, itp.), rodzinom w opiece nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oraz innym w razie potrzeby.

                                                                                                                                                                 Czuwaj!