• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Komunikat Specjalny nr 2/2020 Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Komunikat Specjalny nr 2/2020 Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

                                                                                                                                                                                          Kraków 27.03.2020

 

                       Komunikat Specjalny nr 2/2020 Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

 

            W związku z przedłużeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie Województwa Małopolskiego oraz decyzjami władz państwowych i samorządowych, Przewodniczący Okręgu oraz Komendantka Małopolskiej Chorągwi Harcerek i Komendant  Małopolskiej Chorągwi Harcerzy przedłużają obowiązujące zawieszenie działań zastępów, drużyn i gromad do dnia 10 kwietnia. Tym samy w dalszym ciągu wszelkie działania niezbędne do funkcjonowania organizacji muszą być ograniczone do niezbędnego minimum.

Zachęcamy do kontynuowania pracy metodyczno-wychowawczej przy pomocy różnorodnych narzędzi współczesnej technologii, dla podtrzymania poczucia wspólnoty i braterstwa.     

Instruktorkom i instruktorom oraz pełnoletnim harcerkom i harcerzom przypominamy o możliwości podjęcia służby w ramach Pogotowia Harcerek i Harcerzy. Wszelkie niezbędne informacje na fanpage Okręgu Małopolskiego: https://www.facebook.com/malopolski.zhr/.

 

                                                                                                                                 Czuwaj!

 

                                                                              Komendantka Małopolskiej Chorągwi Harcerek hm. Hanna Feczko HR

                                                                              Przewodniczący Okręgu Małopolskiego hm. Krzysztof Wójtowicz HR

                                                                              p. o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy phm. Paweł Panasiuk HR