• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Komunikat Biura Okręgu

Komunikat Biura Okręgu

                                                                                                                                                                Kraków, 03.05.2020 r.


                                                                                  Komunikat Biura Okręgu Małopolskiego ZHR


W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Województwa Małopolskiego oraz decyzjami władz państwowych i samorządowych, pragniemy poinformować, że działanie Biura Okręgu zostaje ograniczone do 24 maja 2020 r.


Biorąc pod uwagę powyższe, najbliższe dyżury biura, Skarbnika oraz Przewodniczącego Zarządu Okręgu zostają odwołane!
Z Zarządem można skontaktować się mailowo: zarzad@malopolska.zhr.pl lub pod numerami telefonów:
- Przewodniczący, hm. Krzysztof Wójtowicz: 603797390
- Skarbnik, hm. Paweł Pająk: 505576273.


Osoby, które mają do zamknięcia AZ 2020, poprawę dokumentacji śródrocznej za 2019 rok lub jakąkolwiek inna sprawę, proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy:
- malopolska@zhr.pl
- elzbieta.dyjas@malopolska.zhr.pl
- malgorzata.bochenek@malopolska.zhr.pl
lub telefoniczny:
- 503 198 277 lub 507 130 285, w celu ustalenia dat i godzin, podczas których będzie można dokonać w/w wyjaśnień oraz poprawek.
                                                                                                                               

                                                                                                                                                           Czuwaj!
                                                                                                                                         Biuro Okręgu Małopolskiego ZHR