• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

ŚP Władysław Zawiślak

ŚP Władysław Zawiślak

Uroczystości pogrzebowe mjr hm. Władysława Zawiślaka HR odbędą się w piątek (9 października) o godz. 14.00 - Msza Święta w kościele parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Bibicach (ul. Rynek 3), po Mszy odprowadzenie na cmentarz parafialny.

 

 

Druh Major Harcmistrz Władysław Zawiślak Harcerz Rzeczypospolitej swoją harcerską przygodę rozpoczął w połowie lat 30-tych XX wieku w 2 Drużynie Harcerzy w Dąbrowie Tarnowskiej. W czasie II wojny światowej działał w Szarych Szeregach. Tam wykazał się odwagą oraz wybitną postawą patriotyczną – biorąc udział w licznych akcjach dywersyjnych, m.in. kolportował prasę podziemną oraz gromadził i ukrywał broń i amunicję na potrzeby AK.

Po wojnie był organizatorem i komendantem młodzieżowej, patriotycznej organizacji antykomunistycznej pod kryptonimem Polska Straż Przednia. Za tą działalność został aresztowany i skazany na karę kilkuletniego więzienia. Wyrok odsiadywał w latach 1946-1949 w więzieniu w Rawiczu. Po zwolnieniu poświęcił się pracy zawodowej, wykorzystując wykształcenie inżyniera budownictwa - absolwenta Politechniki Krakowskiej oraz ekonomisty - absolwenta Akademii Handlowej w Krakowie.

W latach siedemdziesiątych odnowił kontakty z przyjaciółmi z konspiracyjnych Szarych Szeregów oraz zaangażował się w pracę instruktorską w ramach Szczepu Harcerskiego „Huragan”. Włączał się w wiele inicjatyw upamiętniających harcerki i harcerzy Szarych Szeregów – m.in. nadanie imienia Krakowskich Szarych Szeregów Krakowskiemu Szkolnemu Ośrodkowi Sportowemu oraz Kręgowi Instruktorskiemu „Huraganu”.

Był także zaangażowany w działalność społeczną w Klubie Inteligencji Katolickiej, w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Małopolska, a następnie Komitetu Obywatelskiego. Zasiadał we władzach krajowych Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego, pełnił funkcję prezesa Małopolskiej Fundacji Rolniczej.

Po przemianach '89 roku uczestniczył w tworzeniu Stowarzyszenia Szarych Szeregów na terenie Krakowa i Małopolski. W kolejnych latach, już jako przewodniczący Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów inicjował kontakty ze szkołami i drużynami harcerskimi – włączając je do współtworzenia programu stowarzyszenia.

Przez wszystkie lata swojej instruktorskiej służby pełnił rolę wychowawcy dzieci i młodzieży oraz harcerzy, za wychowanie których zawsze czuł się odpowiedzialny. Jeszcze do niedawna, w wieku ponad dziewięćdziesięciu lat, z tej odpowiedzialności nie czuł się zwolniony – prowadząc szkolenia na kursach instruktorskich, spotykając się z dziećmi i młodzieżą w szkołach, organizując spotkania stowarzyszenia. Wszędzie tam upowszechniał wiedzę o Szarych Szeregach i powojennej działalności antykomunistycznej.

Był autorem książek o tematyce harcerskiej i niepodległościowej m.in. „Wielka próba”, „Na jej zew” „Stawiliśmy opór – antykomunistyczne organizacje młodzieżowe w latach 1944-1956”, „Nasza rzeka”. Jako Przewodniczący Stowarzyszenia Krakowskich Szarych Szeregów był twórcą i realizatorem programu „Pamięć i Troska”, który stanowi podstawę działalności stowarzyszenia w tym przede wszystkim spotkań seniorów z Szarych Szeregów z dziećmi i młodzieżą – uczniami szkół i harcerzami. Ostatnio Druh Władysław wspierał pracę stowarzyszenia jako jego Honorowy Przewodniczący.

Druh Major Harcmistrz Władysław Zawiślak Harcerz Rzeczypospolitej dla wielu pokoleń harcerzy i instruktorów, a także uczniów szkół i osób dorosłych stanowił wzór i autorytet moralny. Poprzez swoje społeczne zaangażowanie, optymizm i ogromną życzliwość zjednywał sobie sympatię każdego z kim się spotkał. Do końca swojego życia był wierny ideałom służby Bogu, Polsce i Bliźnim.

Odznaczony:

 

1) Krzyż Armii Krajowej (Londyn), 1986

2) Medal Wojska (Londyn), 1986

3) Odznaka Akcji „Burza”, 1990

4) Odznaka Weterana Walk o Wolność i Niepodległość, 2001

5) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2012

6) Medal "Pro Memoria", 2012

7) Złoty Medal Wdzięczności im. A. Małkowskiego, 2012

8) Krzyż honorowy ZHR "Pro Amico", 2014

9) Złota Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski, 2015

10) Order Uśmiechu, 2016