• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

O zdrowiu psychicznym na social mediach

O zdrowiu psychicznym na social mediach

Druhny i Druhowie,

Stworzyliśmy w Okręgu Małopolskim ZHR Zespół Wsparcia Psychologicznego, który jest do Waszej dyspozycji. W przypadku odczucia potrzeby rozmowy z psychologiem lub trwającego złego samopoczucia psychicznego zapraszamy do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej na adres: wsparcie@malopolska.zhr.pl.  

Działalność Zespołu ma charakter wewnętrzny i jest dedykowana osobom należącym do ZHR (w ramach Okręgu Małopolskiego). Działania są ukierunkowane do instruktorek, instruktorów, drużynowych i dotyczą dwóch przypadków:

- gdy instruktorka, instruktor, drużynowa, drużynowy stwierdzi, że potrzebuje konsultacji psychologa odnośnie sposobu postępowania z kimś ze swoich podopiecznych lub współpracowników w jednostce harcerskiej;
- gdy instruktorka, instruktor, drużynowa, drużynowy stwierdzi, że potrzebuje konsultacji psychologa odnośnie swojej osobistej sytuacji i samopoczucia.

 
W skład Zespołu wchodzą zawodowi psychologowie i pedagodzy, którzy mają doświadczenie harcerskie, w związku z czym oprócz wysokich kwalifikacji zawodowych, znają oni specyfikę działalności harcerskiej i pojawiające się w związku z nią różne sytuacje. Pozwala to na otwartą i pełną zrozumienia rozmowę pomiędzy psychologiem a osobą zgłaszającą się (z zachowaniem poufności), co ma duże znaczenie dla uzyskania przez tę osobę odpowiedniej pomocy.

Jak uzyskać wsparcie lub konsultację?

Instruktorka, instruktor, drużynowa, drużynowy odczuwający potrzebę wsparcia lub konsultacji (w swojej sprawie osobistej lub w sprawie związanej z działalnością harcerską) może napisać mail na kontaktowy adres wsparcie@malopolska.zhr.pl, który będzie obsługiwany przez koordynatora Zespołu. W mailu nie należy opisywać swojej sytuacji ani problemu, a jedynie poprosić o kontakt z psychologiem. Z uwagi na delikatny charakter tej dziedziny, kluczowa w tych sprawach jest poufność, poczucie bezpieczeństwa osoby zgłaszającej potrzebę konsultacji oraz możliwość bezpośredniego skonsultowania się z odpowiednim specjalistą psychologiem lub pedagogiem.  

Następnie koordynator kontaktuje tę osobę z psychologiem, który podejmuje adekwatne działania związane ze wstępnym rozpoznaniem sprawy i udzieleniem porady kierunkowej. Konsultacja z psychologiem będzie odbywała się w formie dostosowanej do konkretnego przypadku i bieżącej sytuacji, w formie spotkania bezpośredniego, poprzez rozmowę telefoniczną lub poprzez połączenie internetowe z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania służącego do komunikacji zdalnej. Podkreślenia wymaga, że psycholog Zespołu Wsparcia Psychologicznego ma pełnić rolę „psychologa pierwszego kontaktu”, który dokonuje rozpoznania sprawy i przeprowadza wstępną konsultację, a jeżeli w danej sprawie będzie potrzeba psychoterapii lub innego leczenia, to psycholog wskaże osobę lub ośrodek, który może udzielić pomocy.
 

Szkolenie psychologiczne przed Akcją Letnią.

Oprócz powyższych działań przewidujemy również w razie potrzeby zorganizowanie przed Akcją Letnią spotkania z osobami mającymi pełnić funkcje komendantów obozów lub zgrupowań, a także spotkania z osobami mającymi pełnić funkcje komendantów podobozów, aby skonsultować kwestie psychologiczne mogące pojawić się w trakcie obozów i kolonii, uczulić na szczególne sytuacje, a także zaproponować sposób reakcji na ich wystąpienie.  


Wsparcia w trakcie obozów i kolonii

Ponadto w toku Akcji Letniej postaramy się, aby psychologowie wchodzący w skład Zespołu byli w gotowości, aby zapewnić konsultacje w razie potrzeby takich działań w trakcie obozów i kolonii (w szczególności w przypadku wypadków lub innych nieprzewidzianych zdarzeń).


Osoby tworzące Zespół Wsparcia Psychologicznego

Pod względem organizacyjnym koordynatorem Zespołu Wsparcia Psychologicznego jest phm. Anna Pyzik HR, która ma dostęp do wyżej wskazanego maila kontaktowego wsparcie@malopolska.zhr.pl i za jego pomocą kontaktuje osoby zgłaszające się z psychologami działającymi w Zespole.

Konsultacji i wsparcia psychologicznego udzielają osoby będące zawodowymi psychologami lub pedagogami z dużym profesjonalnym doświadczeniem, a jednocześnie mające doświadczenia harcerskie wynikające ze służby instruktorskiej w ZHR. Udzielane przez nich konsultacje mają charakter zawodowy i nie są związane z ich działalnością harcerską. Obecnie Zespół Wsparcia Psychologicznego tworzą następujące osoby:

Katarzyna Bieroń

Psycholog szkolny, przedszkolny, prowadząca warsztaty grupowe o komunikacji i umiejętnościach wychowawczych, trener komunikacji opartej na empatii, mająca doświadczenie personalizmu chrześcijańskiego w praktyce. Ukończyła Szkołę dla Rodziców i Wychowawców dla Profesjonalistów. Jako psycholog wielokrotnie służyła pomocą i radą w trudnych sytuacjach osobom zaangażowanym w działania ZHR. Doświadczenia harcerskie: harcmistrzyni, komendantka kursów, wicekomendantka Małopolskiej Chorągwi Harcerek, Komendantka Szkoły Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerek, Przewodnicząca Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerek, Naczelniczka Harcerek, Komisarz Zagraniczny ZHR.

Emilia Sygulska

Psychoterapeutka pracująca w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz dialektyczno-behawioralnym z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi. Pracuje z nauczycielami jako trenerka w obszarze kompetencji wychowawczych. Ma za sobą doświadczenie kilkuletniej pracy w roli psychologa szkolnego, często pracuje edukacyjnie i warsztatowo z różnymi grupami. Jako psycholog wielokrotnie służyła pomocą i radą w trudnych sytuacjach osobom zaangażowanym w działania ZHR. Doświadczenia harcerskie: podharcmistrzyni, hufcowa Hufca Harcerek Kraków – Śródmieście II Orle Gniazdo, komendantka kursów metodyki harcerek w Małopolskiej Chorągwi Harcerek, Członkini Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerek.

Maria Hornowska – Stoch

Psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi zajęcia ze studentami. Pracowała w przedszkolach oraz prowadziła zajęcia twórczego rozwoju dla dzieci, a także przeprowadziła wiele warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Uczestniczyła w wielu szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych z dziedziny psychologii. Ukończyła szkolenie Rodzicielstwo Bliskości dla Profesjonalistów Wspierała kobiety i całe rodziny, które doświadczyły straty dziecka w okresie prenatalnym, będąc moderatorem grupy wsparcia a także podczas rozmów indywidualnych. Pomaga rodzicom w ramach konsultacji rodzicielskich. Jako psycholog wielokrotnie służyła pomocą i radą w trudnych sytuacjach osobom zaangażowanym w działania ZHR. Doświadczenia harcerskie: podharcmistrzyni, drużynowa, hufcowa Tatrzańskiego Hufca Harcerek, prowadząca zajęcia na kursach instruktorskich Małopolskiej Chorągwi Harcerek.

Maciej Klima

Pedagog z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, opiekunami prawnymi. Pracował i pracuje w szkołach na poziomie szkoły podstawowej i liceum, a poprzednio gimnazjalnym. Prowadził i prowadzi zajęcie rozwijające zainteresowania uczniów oraz wyrównujące ich szanse edukacyjne. Specjalista w zakresie pedagogiki kreatywności, rozwoju twórczych zdolności, komunikacji interpersonalnej, pracy w grupie.
Jako pedagog wielokrotnie służył pomocą i radą w trudnych sytuacjach osobom zaangażowanym w działania ZHR.
Doświadczenia harcerskie: zuchmistrz, drużynowy wędrowników, szczepowy Szczepu Puszcza im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach, Komendant Małopolskiej Chorągwi Harcerzy.

 
Rozpoczynamy działalność Zespołu od dnia 24 marca 2021 roku. Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Wsparcia Psychologicznego za pomocą poczty elektronicznej i adresu: wsparcie@malopolska.zhr.pl.