• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Nowy numer rachunku bankowego

Nowy numer rachunku bankowego

Na prośbę druha Skarbnika, przekazuję nowy numer rachunku bankowego Okręgu.

Proszę o dokonywanie wszelkich wpłat, przelewów itp. na nowy rachunek Okręgu:

 

ZHR Okręg Małopolski

52 1020 1026 0000 1702 0463 5282

Konto jest w banku PKO BP

 

 

Biuro Okręgu