• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Dotacja UMK oraz Kuratorium Oświaty - TERMINY

Dotacja UMK oraz Kuratorium Oświaty - TERMINY

Do dotacji z Urzędu Miasta Krakowa
Do 6.03.2018 r. godz. 18.00
- Wypełnienie elektronicznej ankiety pod adresem: https://goo.gl/forms/4mq1YhBLXzDTSj2q1
Do 12.03.2018 r.*
- Elektroniczny raport
- Elektroniczny preliminarz (dokument zostanie sprawdzony przez Księgową OM- Małgorzatę Bochenek do dnia 14.03.2018 r., ew. uwagi zostaną przesłane do kadry akcji)
Do 25.04.2018 r. *
- Zakres obowiązków komendanta- podpisany (w folderze „Zakresy Obowiązków”, opisać: „Kierownik_Nazwisko_Imię”)
- Zakres obowiązków kwatermistrza- podpisany (w folderze „Zakresy Obowiązków”, opisać: „Kwatermistrz_Nazwisko_Imię”)

Do dotacji z Kuratorium Oświaty
Do 6.03.2018 r. *
- Wypełnienie elektronicznej ankiety pod adresem: https://goo.gl/forms/4mq1YhBLXzDTSj2q1
Do 25.04.2018 r. *
- Elektroniczny raport
- Elektroniczny preliminarz (dokument zostanie sprawdzony przez Księgową OM- Małgorzatę Bochenek do dnia 16.05.2018 r., ew. uwagi zostaną przesłane do kadry akcji)
- Zakres obowiązków komendanta- podpisany (w folderze „Zakresy Obowiązków”, opisać: „Kierownik_Nazwisko_Imię”)
- Zakres obowiązków kwatermistrza- podpisany (w folderze „Zakresy Obowiązków”, opisać: „Kwatermistrz_Nazwisko_Imię”)
- Formularz zgłoszenia do Kuratorium wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z załącznikami i ew. zgłoszeniami uzupełniającymi/ zmieniającymi (opisać: „Zgłoszenie do Kuratorium”)
- Wykaz kadry pedagogicznej według wzoru (opisać: „Wykaz kadry pedagogicznej”)
- Plan pracy zgrupowania z uwzględnieniem terminarzy podobozów (opisać: „Plan_pracy”)
- Opis standardu obiektu (opisać: „Standard_obiektu”)
- Informacja o dzieciach spełniających warunki określone w §3 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert- wzór zostanie przesłany po ogłoszeniu konkursu (opisać: „Specjalne warunki”)
- Zaświadczenia o niekaralności każdego komendanta, wychowawcy (w folderze „KRK”, opisać: „Nazwisko_Imię”)
- Zaświadczenia o ukończeniu kursu wychowawców osób, które nie są instruktorami i kurs odbyły poza Okręgiem (opisać: „Kurs Wych Nazwisko Imię”)

* Zarząd Okręgu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz wymagania dodatkowych
dokumentów.