• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

12 lipca 2021 roku na Wieczną Wartę odszedł hm. Aleksander Rychlik "Yeti"

12 lipca 2021 roku na Wieczną Wartę odszedł hm. Aleksander Rychlik "Yeti"

Dziś 12 lipca 2021 roku na Wieczną Wartę odszedł hm. Aleksander Rychlik "Yeti".

Msza Święta w intencji zmarłego odbędzie się w piątek 16 lipca o godzinie 8.20 w kaplicy Cmentarza Rakowickiego. 

Kondukt pogrzebowy wyruszy o godzinie 9.30 spod bramy głównej Cmentarza Rakowickiego.

Sam o sobie pisał, że w harcerstwie „(…) nauczyłem się wiele: zaradności, dyscypliny, obowiązkowości i odpowiedzialności, umiejętności kierowania i organizowania. I co jeszcze? Jeszcze skromności posłuszeństwa, pokory, niesienia pomocy innym.

Jeszcze: optymistycznego spojrzenia na świat: nigdy nie jest tak źle, żeby gorzej nie mogło być i nigdy nie jest tak dobrze, by lepiej nie mogło być. No i radości życia, jaką ma w sobie harcerstwo.”

Jak pisze w Monografii Szczepów Harcerskich Huragan i Huragan 28, od wczesnego dzieciństwa chciał być harcerzem. Jego pierwszy obóz odbył się w Kępanowie, gdzie złożył Przyrzeczenie Harcerskie. We wspomnianej monografii wspomina harcerskie obozy w Bieszczadach i wycieczki w Dolinki Podkrakowskie. W 1975 uczestniczył w pierwszym takim obozie do Hiszpani (organizowanym przez Antoniego Weyssenhoffa), na którym pełnił funkcję dokumentalisty – czyli fotografował całą wyprawę.

Kilkukrotny szczepowy Huraganu, także w tych trudnych momentach, gdy brakowało kadry instruktorskiej. Wieloletni kierownik HO Film-u. Udokumentował fotograficznie i filmowo wiele zimowisk i obozów harcerskich. Kiedyś na taśmach, ciężkimi kamerami i aparatami, walcząc z trudem synchronizacji dźwięku i obrazu, później pracując na coraz lepszym sprzęcie. Fotografuje do dziś.

Komendant niezliczonej liczby obozów i zimowisk m.in. obozu wędrownego w 1969, zimowiska zastępowych 1972/73, obozów w 1981, 1984, 1989, także kolonii zuchowych np. w 1998 i 2006. Ostatnio zimowiska Huraganu na Głodówce w 2018.

Dwukrotnie wybrany do Zarządu Okręgu Małopolskiego, najpierw w 1989, a później także w 2002. Czterokrotny członek Komisji Rewizyjnej Okręgu, a w 1997 jej przewodniczący. W 2008 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Współpracował przy redakcji opracowania monograficznego o Huraganie (Kraków 1970), redagował Vademecum Huraganiarza (Kraków 2008) oraz współpracował przy redakcji Monografii Szczepów Harcerskich Huragan i Huragan 28. W której jest wspomniany przez Andrzeja Maneckiego jako „chodząca encyklopedia Huraganu”.

na podstawie Monografii Szczepów Huragan i Huragan 28 im. Obrońców Westerplatte w Krakowie (Kraków 2008), http://www.zw.com.pl/artykul/239686.html