• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

XVII Zjazd Okręgu MałopolskiegoZHR

XVII Zjazd Okręgu MałopolskiegoZHR

Serdecznie zapraszamy na XVII Zjazd okręgu Małopolskiego ZHR w dniu 6 marca (niedziela).

9.00 Msza Święta w Kościele Świętego idziego

10.00-10.45 podpisywanie list obecności, odbiór mandatów
10.45 rozpoczęcie XVII Zjazdu Okręgu Małopolskiego ZHR
(10.45 – I termin, 11.00 – II termin)
- rozpoczęcie zjazdu
- wprowadzenie sztandarów
- hymn harcerski
- powitanie gości
- przemówienia gości
- wybór Prezydium
- przyjęcie porządku obrad
- przyjęcie Regulaminu Zjazdu
- wybór Komisji Skrutacyjnej
- wybór komisji Uchwał i Wniosków
11.30 sprawozdania ustępujących władz Okręgu
- Zarządu Okręgu
- Komisji Rewizyjnej Okręgu
- pytania do ustępujących władz
- dyskusja merytoryczna
- wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Okręgu
- głosowanie nad absolutorium
13.00 część merytoryczna
- przedstawienie projektów uchwał i wniosków
- dyskusja merytoryczna

13.30 wybory nowych władz Okręgu
- ustalenie liczby członków zarządu pochodzących z wyboru
- zgłaszanie kandydatów do władz Okręgu (Zarząd Okręgu, Komisja Rewizyjna Okręgu)
- prezentacja kandydatów
- pytania do Kandydatów
- głosowanie
14.30 PRZERWA OBIADOWA

15.00 Zbiórka Małopolskiej Chorągwi Harcerek, Zbiórka Małopolskiej Chorągwi Harcerzy, Okręgowe Zebranie Kół Przyjaciół Harcerstwa

15.30 Ogłoszenie wyników wyborów
16.00 Wyprowadzenie sztandarów, związanie kręgu, zakończenie Zjazdu Okręgu