• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Możliwość pojechania za Zjazd ZHR jako obserwator

Możliwość pojechania za Zjazd ZHR jako obserwator

Obserwatorzy
Osoby, które nie są delegatami na Walny Zjazd, a chciałyby uczestniczyć w tym wydarzeniu i przysłuchiwać się obradom, mogą przesyłać swoje zgłoszenia na adres biura: zjazd[na]zhr.pl do niedzieli 20 marca 2016r. Informacje, które należy podać: imię i nazwisko, stopnie, pełniona funkcja, okręg.