• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

„KONKURS MAŁYCH GRANTÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WZMACNIAJĄCYCH WIĘZI I KONTAKTY Z POLSKĄ”

  • „KONKURS MAŁYCH GRANTÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WZMACNIAJĄCYCH WIĘZI I KONTAKTY Z POLSKĄ”

„KONKURS MAŁYCH GRANTÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WZMACNIAJĄCYCH WIĘZI I KONTAKTY Z POLSKĄ”

„KONKURS MAŁYCH GRANTÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WZMACNIAJĄCYCH WIĘZI I KONTAKTY Z POLSKĄ” jest realizowany przez Stowarzyszenie Odra – Niemen” i współfinansowany jest w ramach konkursu Senatu RP Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.

Zakres konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących cel programu, którym jest wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską. Przez wzmacnianie więzi i kontaktów z Polska rozumie się podtrzymywanie i rozwijanie zainteresowania Polską poprzez poszerzanie dostępu do nowoczesnej, rzetelnej i ciekawej informacji o Polsce, w szczególności dotyczącej aktualnych warunków życia, pracy i nauki.

Obszar terytorialny realizowanych projektów obejmować może cały świat.

Jako Naczelnictwo możemy złożyć maksymalnie 5 wniosków w konkursie.

ZHR może otrzymać łącznie maksymalnie 30.000 zł.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 17-06-2016r.

Terminy realizacji projektów:
rozpoczęcie nie prędzej niż od dnia 14-05-2016 r.
zakończenie do dnia 31-10-2016r.

w załączniku przesyłam regulamin konkursu oraz wzór oferty do wypełnienia

ogłoszenie o konkursie:

http://www.odraniemen.org/polonia-i-kresy/regranting-konkurs-projektow-polonijnych-2016

do Naczelnictwa proszę o przesyłanie wniosków do 5 maja

 

Pozdrawiam serdecznie!
Wojciech Stanek
Wydział Finansowy ZHR - Dotacje
tel. 022-629 12 39
dotacje@zhr.pl