• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Remonty harcówek - zgłoszenia do 29 kwietnia

Remonty harcówek - zgłoszenia do 29 kwietnia

Jak co roku tak i w roku 2016 będą przyznawane dotacje na remont harcówek. Kwota dotacji zostanie podzielona na wszystkie środowiska, które spełnią wymagania formalne jak również uzasadnią celowość i potrzebę remontu. W tym zakresie będą obowiązywały następujące zasady:

1. Wypełnienie przez wnioskujące środowisko formularza/wniosku do dnia 29 kwietnia 2016 roku.

https://docs.google.com/forms/d/1URZ02zQ0KRqGx0YM2QgBqgU0Ib_y8tl4ffqP2-uf8qY/viewform

2. Wyznaczenie osoby koordynującej remont ze strony środowiska i podanie jego namiarów. Może to być instruktorka/instruktor, harcerka/harcerz, rodzic lub sympatyk środowiska. Ważne, żeby taka osoba wzięła na siebie obowiązki związane z dopilnowywaniem remontu prowadzonego przez wybraną firmę remontowa – od początku aż do szczęśliwego końca czyli odbiorów.

W związku z tym, że zdarzały się sytuacje, gdzie osoby wyznaczone do koordynacji nie angażowały się w żaden sposób w remont (łącznie z końcowymi odbiorami) informujemy, że taka sytuacja może skutkować odebraniem dotacji a w konsekwencji koniecznością sfinansowania remontu samodzielnie przez środowisko. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować/uspokoić, że osoba koordynująca będzie wspierana w tym zakresie przez Okręg a czasochłonność koordynacji jest niewielka. Osoba taka powinna:
- uczestniczyć w etapie ustalania zakresu remontu i jego wyceny
- uczestniczyć w wizjach lokalnych przeprowadzanych przez ZEO (Zespół Ekonomiki Oświaty)
- udostępnić przygotowana harcówkę do remontu firmie remontowej. Przygotowanie powinno się ograniczać jedynie do zabezpieczenia wyposażenia harcówki mogącego się zniszczyć podczas remontu i oczywiście rzeczy cennych.
- weryfikować regularnie stan prac remontowych a o wszelkich kłopotach raportować do koordynatora z ramienia Okręgu
- być na odbiorach końcowych remontu (koordynator wchodzi w skład komisji odbierającej remont)

Warto pamiętać, że tak sformułowane zadanie, to idealny punkt do realizacji stopni harcerskich.

3. Przyznana dotacja dotyczy jedynie budynków/pomieszczeń, których właścicielem jest miasto (szkoły, domy kultury, budynki użyteczności publicznej).

 Zespół ds. remontów podjął jednak decyzje, że będziemy chcieli wesprzeć również remonty w harcówkach nie kwalifikujących się bezpośrednio do dofinansowania z UM. W związku z powyższym w tym roku została ustalona zasada, że każde środowisko aplikujące do dotacji będzie musiało zabezpieczyć 5% kwoty dotacji ze swoich środków własnych. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane środowiskom, które do tej pory nie mogły skorzystać z funduszy przekazywanych przez UM a są w nie mniejszej potrzebie związanej z remontami. W sytuacji gdy dane środowisko chce aplikować o remont a nie jest w stanie zabezpieczyć 5% wkładu własnego prosimy o kontakt bezpośrednio z Jarosławem Baranem (mail) z taką informacją.

4. Jeśli żadne środowisko niepodlegające pod dotację nie zaaplikuje o nią, wkład własny zostanie zwrócony środowisku, które go przekazuje.

5. Do  końca maja 2016 zostaną rozdysponowane pieniądze z dotacji (termin ten może ulec zmianie w związku ze zmianami jakie może wprowadzić UM) jak również przekazane szczegóły co do dalszych działań.

6. Każde środowisko może zaproponować własną, sprawdzona firmę remontową, która przeprowadzi ich remont a jeśli firma przejdzie również odpowiedznia kwalifikację na poziomie Okręgu, może dostać zlecenie na remont innych harcówek.

7. Wstępnie ustala się, że termin zakończenia remontów i ich odbiór to 31.10.2016r. Termin końcowy może ulec zmianie w związku z decyzją UM.

8. Osobą koordynującą z ramienia Zarządu kwestie remontów jest Jarosław Baran (mail: jb@mojekorzenie.net, tel. 509813321).