• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Ostateczny termin zgłoszenia akcji letniej

Ostateczny termin zgłoszenia akcji letniej

24.05.2016 (wtorek) mija ostateczny (bez dotacji) termin zgłaszania akcji letniej. Należy przynieść:

- wdrukowany raport i preliminarz z podpisem komendanta w 2 kopiach (prosimy o druk dwustronny - z jednej strony raport, z drugiej preliminarz)

- wykaz kadry pedagogicznej według wzoru

- Zobowiązanie komendanta w 2 kopiach ZZ i ZM kwatermistrza w 2 kopiach

Akcje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez zarząd okręgu.