• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

+ harcmistrz Bogdan Szwagrzak

+ harcmistrz Bogdan Szwagrzak

Dnia 16 listopada 2016 roku
odszedł na wieczną wartę w wieku 82 lat

harcmistrz Bogdan Szwagrzak
w latach 1988-1994 Naczelnik Harcerzy, a w latach 1994-2000 Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju
znakomity wychowawca
nasz wielki przyjaciel

pozostanie z nami przy ognisku

instruktorski i instruktorzy, harcerki i harcerze
Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej