• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Dotacja z Kuratorium - ZMIANA TERMINÓW!

Dotacja z Kuratorium - ZMIANA TERMINÓW!

W związku z ogłoszeniem konkursu przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, na wypoczynek letni, ulega zmianie termin podany w terminarzu dot. oddania dokumentów potrzebnych do zgłoszenia oferty do Kuratorium. Ze względu na weekend majowy termin dostarczenia dokumentów do biura Okręgu mija najpóźniej 21 kwietnia 2017 r.

Wykaz dokumentów, które należy załączyć do oferty. 

1. Wykaz kadry pedagogicznej wypełniony (zgodnie z załączonym drukiem) - przesłać mailem do biura Okręgu.

2. Informacje o zapewnieniu dostępu do opieki medycznej (tu ma być napisane jaka będzie forma opieki np. umowa z ośrodkiem i wtedy gdzie znajduje się ten ośrodek i jakie są godziny otwarcia, albo umowa z osobą, którą zatrudniamy i wtedy dane tej osoby wraz z uprawnieniami wykonywania zawodu) - przesłać mailem do biura Okręgu.

3. Opis standardu obiektu - przesłać mailem do biura Okręgu.

4. Program pobytu (plan pracy zgrupowania z wypełnionym szczegółowo harmonogramem pracy podobozu) - dostarczyć do biura Okręgu w oryginale.

5. Informacja o dzieciach spełniających warunki określone w paragrafie 3 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert (w załączeniu) oraz oświadczenie o dochodach rodziny (w załączeniu) - dostarczyć do biura Okręgu w oryginale.

KRK dla Kuratorium jest ważne przez 12 miesięcy.