• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Zlot Bratnich Drużyn - Uroczystości Wykusowe 2017

Zlot Bratnich Drużyn - Uroczystości Wykusowe 2017

Szanowni Druhowie,

w dniach 16-18 czerwca odbędą się Uroczystości Wykusowe upamiętniające rocznicę śmierci jednego z wybitniejszych żołnierzy Armii Krajowej płk. Jana Piwnika ps. „Ponury”, przedwojennego policjanta, oficera wojska polskiego, cichociemnego. W 1988 roku ponad 1800 harcerek i harcerzy pełniło służbę organizacyjną podczas uroczystości pogrzebowych „Ponurego” uczestnicząc w największych rekolekcjach patriotycznych okresu PRL. Większość środowisk pełniących służbę podczas pogrzebu, rok później tworzyło struktury Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W 1996 roku Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt” podpisało porozumienie ze ZHR na mocy którego staliśmy się prawnym kontynuatorem działań środowiska kombatanckiego. To było pierwsze takie wydarzenie w historii III Rzeczypospolitej (przekazanie pałeczki w sztafecie pokoleń organizacji młodzieżowej).

Od lat 80 Środowisko Świętokrzyskie podczas uroczystości organizuje Zlot Bratnich Drużyn na, który zaprasza harcerki i harcerzy z całego kraju. Wszystkie chętne środowiska proszone są o dokonanie zgłoszenia pod poniższym linkiem

https://docs.google.com/forms/d/1DbJh18ORWosWsJ65lDDMwihHpc7Ol1fZv0qH78K3-iI/viewform?edit_requested=true

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym historii Środowiska „Ponury”-„Nurt” w 60 rocznicę jego powstania.

http://www.wykus.pl/2017/05/17/60-lat-srodowiska-swietokrzyskich-zgrupowan-partyzanckich-armii-krajowej-ponury-nurt/

Czuwaj !!!

Zarząd 

Obwodu Świętokrzyskiego ZHR