• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Małopolska Chorągiew Harcerek

Małopolska Chorągiew Harcerek

....liczy 22 gromady zuchowe, 38 drużyn harcerek, 9 drużyn wędrowniczek co razem daje 69 drużyn skupionych w 11 hufcach.

Hufiec Zuchowy Kraków Śródmieście "IMPRESJA"

Hufiec Zuchowy Kraków Podgórze

Hufiec Zuchowy Kraków Krowodrza "TAJEMNICZY OGRÓD"

Hufiec Harcerek Kraków Śródmieście II "ORLE GNIAZDO"

Hufiec Harcerek Kraków Śródmieście III "FLANKA"

Hufiec Harcerek Kraków Krowodrza "RZEKA"

Hufiec Harcerek Kraków Podgórze

Tatrzański Hufiec Harcerek i Zuchów

Niepołomicki Związek Drużyn "ŚWIT"

Skarżyski Hufiec Harcerek i Zuchów "JODŁA"

Hufiec Wędrowniczek Kraków

Wielkim osiągnięciem małopolskich harcerek jest fakt, iż wszystkie hufcowe są PODHARCMISTRZYNIAMI!

Małopolska Chorągiew Harcerek

Komendantką jest hm. Małgorzata Wczelik HR.
W chorągwi rokrocznie odbywa się co najmniej kilka kursów metodyki i instruktorskich, bowiem bardzo ważnym jej zadaniem jest ciągłe szkolenie kadry. Szczytnym osiągnięciem Małopolskiej Chorągwi Harcerek jest zasłużenie na prawo noszenia sztandaru, które otrzymała po 13 latach wytrwałej pracy - 4 maja 2003 na Wawelu.

Małopolska Chorągiew Harcerek

Więcej informacji na temat Małopolskiej Chorągwi Harcerek znajdziecie na ich oficjalnej stronie internetowej pod adresem: www.malopolanki.zhr.pl