• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Małopolska Chorągiew Harcerzy

Małopolska Chorągiew Harcerzy

Małopolska Chorągiew Harcerzy

Kim jesteśmy?

Jesteśmy aktualnie trzecią co do wielkości - po Mazowieckiej i Wielkopolskiej - chorągwią harcerzy ZHR. Chorągiew aktualnie liczy pięć hufców krakowskich oraz dwa pozakrakowskie związki drużyn.

Hufiec Harcerzy Kraków Stare Miasto

Hufiec Harcerzy Kraków Śródmieście

Hufiec Harcerzy Kraków Kleparz

Hufiec Harcerzy Kraków Krowodrza

Hufiec Harcerzy Kraków Podgórze

Tatrzański Związek Drużyn Harcerzy

Starosądecki Związek Drużyn Harcerzy

W hufcach i związkach drużyn działa 55 jednostek, w których działa blisko 800 zuchów, harcerzy, wędrowników, harcerzy starszych oraz kleryków tworzących przyseminaryjne harcerskie kręgi kleryckie.

Kto nami dowodzi?

Komendantem Małopolskiej Chorągwi Harcerzy jest

hm. Jarosław Kuczaj HR.

Kadrę stanowi 103 instruktorów, a kolejne osoby zdobywają pierwszy stopień instruktorski.
 

Kim są nasi Instruktorzy?

Jesteśmy dumni z kilkudziesięciu harcmistrzów, spośród których wielu jest znanych w całym ZHR, a także poza organizacją. Są wśród nich m.in.:

były Poseł na Sejm RP, wielokrotny Radny Miasta Krakowa hm. Wojciech Hausner HR,

były Doradca Premiera Jerzego Buzka, Senator RP i Profesor hm. Kazimierz Wiatr HR,

Kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski hm. Aleksander Rychlik HR

oraz wiele innych wybitnych postaci.

Wielu Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy pełniło w przeszłości lub pełni aktualnie czynną służbę w jednostkach centralnych ZHR:

Głównej Kwaterze Harcerzy ZHR,

Wydziałach Metodycznych Głównej Kwatery Harcerzy ZHR,

Radzie Naczelnej ZHR,

Naczelnictwie ZHR

Sądzie Harcerskim ZHR

Komisji Rewizyjnej ZHR.

Nosimy w naszych sercach pamięć o wybitnych instruktorach naszej Chorągwi, którzy odeszli na Wieczna Wartę. Są wśród nich
•    ś.p. hm. Ryszard Wcisło - Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. 
•    ś.p. o. hm. Adam Franciszek Studziński HR - dominikanin, generał brygady WP, Kapelan II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
•    ś.p. hm. Maciej Radnicki HR - Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
•    ś.p. ks. hm Krzysztof Szczygieł HR.  Profesor zwyczajny Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II, założyciel i wieloletni kierownik Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki. kapelan Jego Świątobliwości, chirurg i ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej Instytutu Onkologii w Krakowie.

Małopolska Chorągiew Harcerzy

Gdzie działamy?

Przy szkołach, parafiach oraz lokalnych ośrodkach młodzieżowych i kulturalnych. Przede wszystkim w Krakowie, ale także w Zakopanem, Niepołomicach, Poroninie, Starym Sączu (Barcice) i kilku innych miejscowościach Małopolski.
 

Kto jest w naszych szeregach?

Harcerze, zuchy i wędrownicy to uczniowie państwowych i prywatnych szkół ogólnokształcących, (w tym także tych najbardziej znanych I LO, II LO, V LO) technicznych (w tym Technikum Łączności) oraz szkół muzycznych i sportowych. Nasi instruktorzy to przedstawiciele przeróżnych zawodów: biznesmeni prowadzący własne firmy, prawnicy, menedżerowie, urzędnicy (często wysokiego szczebla), architekci, pracownicy samorządowi, kadra naukowa wyższego szczebla (profesorowie, doktorzy), nauczyciele. Młodsi instruktorzy oraz harcerze starsi i wędrownicy w większości są studentami krakowskich uczelni. Nieliczni wybierają także drogę powołania kapłańskiego wstępując w szeregi zakonne lub podejmując naukę w diecezjalnych wyższych seminariach duchownych.

Małopolska Chorągiew Harcerzy

Z czego jesteśmy dumni?

Jesteśmy dumni z naszego Sztandaru, który otrzymaliśmy na Wawelu w czerwcu 2000 roku. Naszą chlubą jest też Andrzej Małkowski, Bohater Małopolskiej Chorągwi Harcerzy od 16 stycznia 2010 roku. Jesteśmy dumni z naszej codziennej działalności na rzecz mieszkańców Krakowa i Małopolski. Są to w szczególności:

Biała Służba - pomoc w organizacji wizyt Ojca Św.,

"Pola Nadziei" – kwesta na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie,

"Świąteczny Bank Żywności",

"Świąteczna Paczka” dla Polaków na wschodzie,

pomoc w organizacji i zabezpieczeniu uroczystości państwowych i lokalnych.

Jesteśmy dumni z kilkudziesięciu obozów, zimowisk i kolonii zuchowych, które nasze drużyny organizują co roku.

Wreszcie jesteśmy dumni, że nasi instruktorzy, zarówno ci ciągle czynni, jak i ci, którzy już opuścili nasze szeregi, są ludźmi uczciwymi, szanowanymi w Małopolsce, że pełnią odpowiedzialne funkcje i realizują swoje powołania.


Zawołaniem naszej Chorągwi jest:

"SI DEUS NOBISCUM, QUIS CONTRA NOS"

("Jeżeli Bóg jest z nami, kto przeciwko nam")