• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

1 procent kogo dotyczy

[1 procent dla ZHR] Słowem wstępu
ZHR jako OPP
Kogo dotyczy 1%
Jak przekazać?!
Kody jednostek

1 procent dla ZHR

..:: KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ?

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, od 1 stycznia 2004 roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą pomniejszyć podatek dochodowy - wynikający z zeznania rocznego - o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując tę kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Jeden procent swojego podatku mogą odliczyć osoby fizyczne rozliczające się z Urzędem Skarbowym na podstawie:

  • PIT-28 (osoby rozliczające się na podstawie stawki ryczałtowej),
  • PIT-36 (osoby prowadzące działalność gospodarczą),
  • PIT-36L (osoby, które wybrały 19 % podatek liniowy),
  • PIT-37 (osoby zatrudnione na umowie o prace lub umowie zlecenia),
  • PIT-38 (osoby, które uzyskały dochody ze sprzedaży m.in. papierów wartościowych, udziału w spółkach).

..:: Komunikat w sprawie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

“Podatnik, który chce podzielić się 1% swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel).

Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego.”