• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
 • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
 • NIP: 676-10-87-176
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
 • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
 • NIP: 676-10-87-176

1 procent jak przekazać

[1 procent dla ZHR] Słowem wstępu
ZHR jako OPP
Kogo dotyczy 1%
Jak przekazać?!
Kody jednostek

1 procent dla ZHR


..:: JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ PIT ?
 

Znajdź w swoim formularzu PIT pozycję:
WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 • PIT 28:  część M poz. 129, 130, 131
 • PIT 36: część O poz. 305, 306, 307
 • PIT 36L: część N poz. 105,106, 107
 • PIT 37: część H poz. 124, 125, 126
 • PIT 38: część G poz. 58, 59, 60

prosimy  tam wpisać:

Nazwa OPP: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Numer KRS: 0000057720
Kwota: WYLICZONĄ KWOTĘ 1% należnego podatku, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

PRZYKŁAD:

opp1

Uwaga: kwotę zmniejszenia należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Np. jeśli 1% naszego podatku to 64,27 wpisujemy 64,20.

Wyliczonej kwoty 1% podatku prosimy nie wpłacać na konto ZHR, należy ją tylko zadeklarować.


 

 


W części “Informacje uzupełniające” w pozycji cel szczegółowy 1% prosimy wpisać Kod Jednostki, dla której chcecie Państwo przekazać darowiznę.

 

 • PIT 28:  część N poz. 132, 133, 134
 • PIT 36: część P poz. 308, 309, 310
 • PIT 36L: część O poz. 108,109, 110
 • PIT 37: część I poz. 127, 128, 129
 • PIT 38: część H poz. 61, 62, 63

1 procent dla ZHR

W pierwszym polu prosimy o podanie wszelkich danych, które ułatwią nam późniejszy kontakt z Państwem i możliwość podziękowania za okazane wsparcie.

W drugim polu wpisują Państwo kod jednostki ZHR, którą chcecie bezpośrednio obdarować.
Np. Okręg Małopolski ZHR to MAL 001.

Wykaz jednostek można znaleźć [tutaj]

Prosimy o zaznaczenie WYRAŻAM ZGODĘ, co pozwoli Urzędowi Skarbowemu przekazać nam zawarte informacj1 w tej części.W przypadku rozliczania się wg PIT 29 zeznanie należy złożyć do 31 stycznia br.
W przypadku rozliczania się wg PIT 36, 36L, 37 i 38 zeznanie należy złożyć do 30 kwietnia br.

Przypominamy, że decyduje data stempla pocztowego. DZIĘKUJEMY!

Uwaga: Kod jednostki to skrót jej nazwy, który pozwoli księgowości ZHR na szybkie i bezbłędne zidentyfikowanie Państwa zamiaru i przekazania wpłaty na konto odpowiedniego Okręgu, który przekaże wpłaty drużynom. Lista kodów pozwoli Państwu odnaleźć odpowiednią drużynę, ponadto każda drużynowa i każdy drużynowy mogą podać kod swojej jednostki.