• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Historia

Kraków od początku był jednym z najważniejszych ośrodków harcerskich w Polsce - już twórca harcerstwa polskiego, Andrzej Małkowski wraz z żoną, Olgą Drahonowską tutaj rozwijał swą działalność.

Po wojnie wiele krakowskich środowisk harcerskich oparło się komunistycznym wpływom i potajemnie prowadziło wychowanie w duchu tradycyjnej roty Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. W naszym mieście tworzyły się Kręgi Instruktorskie imienia Andrzeja Małkowskiego (KIHAM), będące zaczynem odnowy polskiego harcerstwa w latach osiemdziesiątych.

historia

Po rozłamie ZHP zdecydowana większość środowisk harcerskich wstąpiła do Związku Harcerstwa Polskiego (rok zał. 1918), który w swych założeniach odwoływał się do przedwojennych korzeni polskiego harcerstwa. To w Krakowie znajdował się najsilniejszy ośrodek tej organizacji, Naczelnictwo i obie Główne Kwatery. Zjednoczenie ZHP (r.zał. 1918) z ZHR nastąpiło w 1992 i do dziś funkcjonuje jako Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.


ZJAZDY OKRĘGU:
I Zjazd Okręgu Małopolska ZHP r.zał. 1918 - 17.06.1990
II Zwyczajny Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHP r.zał. 1918 - 12.01.1992
III Zwyczajny Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR r.zał. 1918:  1 część: 20.03.1993, 2 część: 8.05.1994
IV Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR - 2.04.1995
V Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR - 20.04.1997
VI Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR - 28.11.1999
VII Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR - 20.10.2001
VIII Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR - 22.02.2004
IX Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR - 12.03.2006
X Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR - 19.04.2008
XI Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR - 09.05.2010
XII Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR - 20.05.2012
XIII Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR - 08.05.2014
XIV Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR - 28.02.2016
XV Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR - 18.03.2018
XVI Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR - 01.03.2020

XVII Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR - 06.03.2022


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OKRĘGU:
do 17.06.1990 - hm. Krzysztof Krzyżanowski.
I kadencja Zarządu Okręgu: od 17.06.1990 do 12.01.1992: hm. Tadeusz Twardosz.
II kadencja Zarządu Okręgu: od 12.01.1992 do 20.03.1993 - hm. Tadeusz Twardosz.
III kadencja Zarządu Okręgu: od 20.03.1993 do 2.04.1995 - hm. Maria Godyń.
IV kadencja Zarządu Okręgu: od 2.04.1995 do 20.04.1997 - hm. Maria Godyń.
V kadencja Zarządu Okręgu: od 20.04.1997 do 28.11.1999 - hm. Maria Godyń.
VI kadencja Zarządu Okręgu: od 28.11.1999 do 20.10.2001 - + phm. Małgorzata Szymańska.
VII kadencja Zarządu Okręgu: od 20.10.2001 do 06.2003 - + phm. Małgorzata Szymańska, od 06.2003 do 22.04.2004 - hm. Urszula Kret.
VIII kadencja Zarządu Okręgu: od 22.04.2004 do 12.03.2006 - hm. Urszula Kret.
IX kadencja Zarządu Okręgu: od 12.03.2006 do 19.04.2008 - hm. Dariusz Kuszczak.
X kadencja Zarządu Okręgu: od 19.04.2008 do 09.05.2010 - hm. Urszula Kret.
XI kadencja Zarządu Okręgu: od 09.05.2010 do 20.05.2012 - hm. Marta Serwin.
XII kadencja Zarządu Okręgu: od 20.05.2012 do 18.05.2014 - hm. Marta Serwin.
XIII kadencja Zarządu Okręgu: od 8.05.2014 do 28.02.2016 - phm. Anna Stawiarska.
XIV kadencja Zarządu Okręgu: od 28.02.2016 do 18.03.2018 - hm. Paweł Pająk.
XV kadencja Zarządu Okręgu: od 18.03.2018 do 01.03.2020 - hm. Paweł Pająk.
XVI kadencja Zarządu Okręgu: od 01.03.2020 do 06.03.2022 - hm. Krzysztof Wójtowicz

XVII kadencja Zarządu Okręgu: od 06.03.2022 - hm. Krzysztof Wójtowicz