• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Zarząd Okręgu

Zarząd Okręgu

Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR 2020-2022

CZŁONKOWIE ZESPOŁU

Bądź w kontakcie

Przewodniczący Zarządu Okręgu
Bądź w kontakcie

Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu
Bądź w kontakcie

Skarbnik Okręgu
Bądź w kontakcie

Komendantka Małopolskiej Chorągwi Harcerek
Bądź w kontakcie

Komendant Małopolskiej Chorągwi Harcerzy
Bądź w kontakcie

Członek Zarządu Okręgu, koordynator szczepów
Bądź w kontakcie

Członek Zarządu Okręgu