• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Anna Stawiarska

  • Email: anna.stawiarska@malopolska.zhr.pl

- Reprezentowanie Okręgu Małopolskiego ZHR wobec organów państwowych i innych jednostek.

- Aktywne uczestnictwo w pracach Okręgu Małopolskiego.

- Czynny udział w spotkaniach Zarządu Okręgu Małopolskiego.

- Współpraca z KPH i członkami współdziałającymi przy jednostkach i przy Okręgu.

- Animowania nowych KPH.

- Prowadzenie rejestru członków współdziałających i KPH

- Współpraca przy organizacji działań programowych Okręgu