• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

hm Paweł Pająk HR

  • Email: pawelpajak[na]zhr.pl

  • Telefon: 505 576 273

- Reprezentowanie Okręgu Małopolskiego ZHR wobec organów państwowych i innych jednostek.

- Aktywne uczestnictwo w pracach Okręgu Małopolskiego.

- Czynny udział w spotkaniach Zarządu Okręgu Małopolskiego.

- Nadzór nad gospodarką finansową i majątkową Okręgu.

- Przygotowanie projektu budżetu.

- Kontrola realizacji budżetu przez Okręg.

- Nadzór finansowy nad działaniami jednostek Okręgu.

- Współpraca ze Skarbnikiem ZHR i skarbnikami chorągwi.

- Pilotowanie sprawa związanych z ubezpieczeniami (osób i mienia).

- Współpraca z Kwatermistrzami Szczepów, Skarbnikami Obwodów/Hufców i Skarbnikami drużyn samodzielnych.

- Nadzór nad składkami członkowskimi i instruktorskimi Okręgu

- Nadzorowanie wykorzystania telefonów służbowych