• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Krzysztof Heilman

  • Email: zhromkh@gmail.com

Krzysztof Heilman – Skarbnik Zarządu
- Reprezentowanie Okręgu Małopolskiego ZHR wobec organów państwowych i innych jednostek.

- Aktywne uczestnictwo w pracach Okręgu Małopolskiego.

- Czynny udział w spotkaniach Zarządu Okręgu Małopolskiego.

- Nadzór nad gospodarką finansową i majątkową Okręgu

- Przygotowanie projektu budżetu

- Kontrola realizacji budżetu przez Okręg

- Nadzór finansowy nad działaniami jednostek Okręgu

- Współpraca zeSkarbnikiem ZHR i skarbnikami chorągwi

- Pilotowanie sprawa związanych z ubezpieczeniami (osób i mienia)

- Współpraca z Kwatermistrzami Szczepów, Skarbnikami Obwodów/Hufców

- Skarbnikami drużyn samodzielnych

- Nadzór nad składkami członkowskimi i instruktorskimi Okręgu

- Nadzorowanie wykorzystania telefonów służbowych.