• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

hm Aleksandra Mioduszewska HR

  • Email: aleksandra.mioduszewska@malopolska.zhr.pl

Koordynowanie bieżących działań KRO, reprezentowanie KRO na zewnątrz z innymi organami, uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu Okręgu Małopolskiego, koordynacja i prowadzenie wizytacji Akcji Letnich i Zimowych, udział w spotkaniach i szkoleniach orgaznizowanych przez KRZ.