• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

phm Helena Orłowska HR

  • Email: helena.michaluk@malopolska.zhr.pl

Uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu Okręgu Małopolskiego, udział w spotkaniach KRO, protokołowanie tych spotkań, prowadzenie zeszytu pism przychodzących i wychodzących, udział w wizytacjach Akcji Letnich i Zimowych oraz szkoleniach prowadzonych przez KRO.