• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

KPH

KPH działają na podstawie "Regulaminu Kół Przyjaciół Harcerstwa i członków współdziałąjących" przyjętego przez Naczelnictwo w dniu 3.07.2004 roku.

Zarząd Okręgu na mocy właściwych regulaminów w stosunku do KPH wykonuje następujące czynności:

- prowadzi rejestr KPH z danego okręgu;

- prowadzi ewidencje członków współdziałających;

- udziela stosowanych pełnomocnictw KPH działającym w formie pełnej;

- rozwiązuje KPH

 


KPH to nalepsza forma kontaktu zuchów, harcerek i harcerzy oraz instruktorów z rodzicami. 

CZŁONKOWIE ZESPOŁU

Bądź w kontakcie

Okręgowy Kierownik KPH