Ładowanie…

Rada Duszpasterska

Druhny i Druhowie,  

w naszym Okręgu od wrześnie 2021 aktywnie działa Rada Duszpasterska, która jest do Waszej dyspozycji. 

Zachęcamy aby zapraszać osoby duchowne na akcję letnią i zimową, biwaki, zbiórki, kursy czy inne harcerskie akcje! 

Osoby duchowne z Rady to doświadczeni duszpasterze: siostry zakonne, księża i bracia zakonni. Mieliście okazję poznać te osoby na obozach, rekolekcjach adwentowych, wielkopostnych, kursach metodycznych, zajęciach oraz różnego rodzaju wydarzeniach typu Zjazd Okręgu.  

Aby uzyskać odpowiedź na nurtujące pytanie lub zaprosić osobę duchowną na harcerską akcję można napisać mail na adres rada.duszpasterska@malopolska.zhr.pl, który będzie obsługiwany przez Sekretarza i Przewodniczącego Rady. 
Można też bezpośrednio kontaktować się z konkretnymi osobami. Przesyłamy do Waszej dyspozycji kontakty do osób duchownych z Rady Duszpasterskiej w celu osobistego zaproszenia ich na Wasz wyjazd. 

Duchowni wchodzących w skład Rady jest gotowa, aby wspierać w zorganizowaniu: zajęć/ zadań do stopni/ gier/ rekolekcji/ wyjazdów/ kursów oraz wszystkich innych działań harcerskich w zakresie wychowania religijnego, odprawienie liturgii oraz bycie opiekunem na wyjeździe.

Zachęcam do współpracy dla dobra naszych podopiecznych.

Czuwaj! 

o. phm. Paweł Pelczar OFM Cap. – Kapelan Okręgu Małopolskiego ZHR 

Kontakty do osób duchownych tworzących Radę Duszpasterską: 

– O. phm. Paweł Pelczar – Kapucyn – Kapelan Okręgu
Kontakt 784691320; 
ppelczar.zhr@gmail.com  
– s. Małgorzata Lekan, 
https://fundacjadominikanek.pl/s-malgorzata-lekan/ 

Kontakt 571395484; s.gosia.op@gmail.com  

– s. Augustiana Kunicka –  siostra pracująca w przedszkolu na ul. Łowiecka 3

Kontakt 723956629; s.m.augustiana@gmail.com
– s. Błażeja Kowal – siostra pracująca w archiwum na ul. Mikołajskiej 18

Kontakt 667035231; smblazeja@wp.pl
– s. Aleksandra Janiszewska – siostra pracująca w archiwum na ul. Mikołajskiej 18

Kontakt 667035231; s.ola@wp.pl
– ks. hm. Leszek Węgrzyn

tel.: 695054630; e-mail: leszekaw@gmail.com
– ks. pwd. Przemysław Cios

Kontakt: 512920951; przemocios@gmail.com
– ks. pwd. Jarosław Gawęda

Kontakt 534581616; jaroslaw.gaweda@gmail.com
– br. Łukasz Wasiljew

Kontakt 690129150; lukaszwasiljew@gmail.com

– ks. dr phm. Paweł Kaszuba
Kontakt 535338042; 
pawel.kaszuba@upjp2.edu.pl
– ks. Jan Pracki z zakonu Misjonarzy
Kontakt 573234891 
jan.pracki@malopolska.zhr.pl
– br phm. Kamil Bartoszek z zakonu Kapucynów
Kontakt 690352355; 
bratkamilbartoszek@gmail.com
– O. phm. Piotr Szaro z zakonu Kapucynów 

Kontakt 692789784; bialyzhr@gmail.com

– ks. Michał Mleczek – Ksiądz z Dąbia
Kontakt 519576943; 
michalmleczek@outlook.com

– ks. Radek Boboń z zakonu Pijarów 

Kontakt 798462224; radoslawbobon@gmail.com „

Zdjęcia Rady podczas AKCJI LETNIEJ