Ładowanie…

O nas

Historia

Kraków od początku był jednym z najważniejszych ośrodków harcerskich w Polsce – już twórca harcerstwa polskiego, Andrzej Małkowski wraz z żoną, Olgą Drahonowską tutaj rozwijał swą działalność. 

Po wojnie wiele krakowskich środowisk harcerskich oparło się komunistycznym wpływom i potajemnie prowadziło wychowanie w duchu tradycyjnej roty Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. W naszym mieście tworzyły się Kręgi Instruktorskie imienia Andrzeja Małkowskiego (KIHAM), będące zaczynem odnowy polskiego harcerstwa w latach osiemdziesiątych. 

Po rozłamie ZHP zdecydowana większość środowisk harcerskich wstąpiła do Związku Harcerstwa Polskiego (rok zał. 1918), który w swych założeniach odwoływał się do przedwojennych korzeni polskiego harcerstwa. To w Krakowie znajdował się najsilniejszy ośrodek tej organizacji, Naczelnictwo i obie Główne Kwatery. Zjednoczenie ZHP (r.zał. 1918) z ZHR nastąpiło w 1992 i do dziś funkcjonuje jako Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. 

Zjazdy Okręgu Małopolskiego ZHR

I Zjazd Okręgu Małopolska ZHP r.zał. 1918 – 17.06.1990 

II Zwyczajny Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHP r.zał. 1918 – 12.01.1992 

III Zwyczajny Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR r.zał. 1918:  1 część: 20.03.1993, 2 część: 8.05.1994 

IV Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR – 2.04.1995 

V Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR – 20.04.1997 

VI Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR – 28.11.1999 

VII Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR – 20.10.2001 

VIII Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR – 22.02.2004 

IX Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR – 12.03.2006 

X Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR – 19.04.2008 

XI Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR – 09.05.2010 

XII Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR – 20.05.2012 

XIII Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR – 08.05.2014 

XIV Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR – 28.02.2016 

XV Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR – 18.03.2018 

XVI Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR – 01.03.2020 

XVII Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR – 06.03.2022 

Przewodniczący Zarządu Okręgu

do 17.06.1990 – hm. Krzysztof Krzyżanowski. 

I kadencja Zarządu Okręgu: od 17.06.1990 do 12.01.1992: hm. Tadeusz Twardosz. 

II kadencja Zarządu Okręgu: od 12.01.1992 do 20.03.1993 – hm. Tadeusz Twardosz. 

III kadencja Zarządu Okręgu: od 20.03.1993 do 2.04.1995 – hm. Maria Godyń. 

IV kadencja Zarządu Okręgu: od 2.04.1995 do 20.04.1997 – hm. Maria Godyń. 

V kadencja Zarządu Okręgu: od 20.04.1997 do 28.11.1999 – hm. Maria Godyń. 

VI kadencja Zarządu Okręgu: od 28.11.1999 do 20.10.2001 – + phm. Małgorzata Szymańska. 

VII kadencja Zarządu Okręgu: od 20.10.2001 do 06.2003 – + phm. Małgorzata Szymańska, od 06.2003 do 22.04.2004 – hm. Urszula Kret. 

VIII kadencja Zarządu Okręgu: od 22.04.2004 do 12.03.2006 – hm. Urszula Kret. 

IX kadencja Zarządu Okręgu: od 12.03.2006 do 19.04.2008 – hm. Dariusz Kuszczak. 

X kadencja Zarządu Okręgu: od 19.04.2008 do 09.05.2010 – hm. Urszula Kret. 

XI kadencja Zarządu Okręgu: od 09.05.2010 do 20.05.2012 – hm. Marta Serwin. 

XII kadencja Zarządu Okręgu: od 20.05.2012 do 18.05.2014 – hm. Marta Serwin. 

XIII kadencja Zarządu Okręgu: od 8.05.2014 do 28.02.2016 – phm. Anna Stawiarska. 

XIV kadencja Zarządu Okręgu: od 28.02.2016 do 18.03.2018 – hm. Paweł Pająk. 

XV kadencja Zarządu Okręgu: od 18.03.2018 do 01.03.2020 – hm. Paweł Pająk. 

XVI kadencja Zarządu Okręgu: od 01.03.2020 do 06.03.2022 – hm. Krzysztof Wójtowicz 

XVII kadencja Zarządu Okręgu: od 06.03.2022 do 29.10.2023 – hm. Krzysztof Wójtowicz 

XVIII kadencja Zarządu Okręgu: od 3.12.2023 – phm. Karolina Deląg