Ładowanie…

Władze Okręgu

Zarząd Okręgu Małopolskiego ZHR

phm. Karolina Deląg – przewodnicząca

 • Ogólne działanie Zarządu 
 • Bieżące problemy Okręgu 
 • Sprawy związane z Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego 

phm. Joanna Micek – viceprzewodnicząca

 • Facebook Okręgu 
 • Stopki do maili 
 • Nowa strona okręgu

hm. Paweł Pająk – skarbnik

 • Budżet Okręgu 
 • Dofinansowania działań  
 • Bieżące rozliczenia 

hm. Magdalena Periy – komendantka MChH-ek

Sprawy bieżące Małopolskiej Chorągwi Harcerek

hm. Jakub Deląg – komendant MChH-y

Sprawy bieżące Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 

phm. Kacper Skoczylas

Dofinansowania i rozliczenia ROHiS 

Marcin Ślęzak

Koordynacja Kół Przyjaciół Harcerstwa działających w OM ZHR 

(phm.) Gabriela Kongstad

 • Wsparcie szczepów 
 • Przekazania finansowe jednostek 

Pełnomocnicy Zarządu

phm. Maciej Knapik

pełnomocnik ds. kształcenia kwatermistrzowskiego

phm. Michał Maj

pełnomocnik ds. Akcji Letnich i Zimowych

(hm.) Tomasz Pohorecki

pełnomocnik ds. lokalu i majątku Okręgu

hm. Dariusz Grochal

pełnomocnik ds. Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego

Komisja Rewizyjna Okręgu

phm. Ewa Biernat – przewodnicząca

(pwd.) Ewa Siemianowska

(phm.) Barbara Skwierawska (Sabal)