Ładowanie…

Msza Święta rozpoczynająca Rok Harcerski 2021/22

W dniu 5 września na placu Ojca Adama Studzińskiego przed kośiołem Śwętego Idziegoodbyła się Msza Święta rozpoczynjąca Rok Harcerski 2021/22 w Okręgu Małopolskim Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 

Dzięki Wam, Waszej obecności i zaangażowaniu było to prawdziwie radosne, wspólnotowe, małopolskie spotkanie ludzi z wielu drużyn i środowisk: z Krakowa, z Obwód Tatrzański ZHR (przyjechali na mszę świętą aż z Podhala :-)) , ze Skawiny (wśród nich 1. SDH "Gniazdo" im. Anny Haller), z Wieliczki (wśród nich 1 Wielicka Drużyna Harcerek "Buczyna" im. św. Kingi), ze Śledziejowic (1 próbna Śledziejowicka Drużyna Harcerzy ,,Pełnia"), z Niepołomic (Szczep Puszcza – Niepołomice).

Modliliśmy się także wspólnie z Druhnami z Dolnośląskiej Chorągiew Harcerek im. Św. Jadwigi Śląskiej, oraz Satopolskiej Chorągwi Harcerek uczestniczącymi i prowadzącymi Kurs Podharcmistrzyń 2021 "Cisowy Dworek".

Bardzo dziękujemy:

– przede wszystkim Wszystkim Wam – Druhnom i Druhom, Rodzicom, Przyjaciołom małopolskiego ZHR, który uczestniczyli w tym wydarzeniu;

Ks. Leszek Węgrzyn, Ks Jarosław Gawęda, Michał Radziwiłł za odprawienie mszy świętej;

– 3 Podgórska Drużyna Harcerzy “Wataha” im. płk. Witolda Pileckiego i Druhowi Marcinowi Skowronowi za służbę liturgiczną;

– Hufiec Harcerek Kraków-Podgórze i Druhnie Hufcowej phm. Weronika Brzoskowska, 22 Krakowska Drużyna Harcerek 'Gwiazdy Kompasu', 344 KDH "Altowianie" im. Antoniny Żabińskiej, 6 KDH Żbiki im. Romualda Traugutta i osobom z innych drużyn za piękną oprawę muzyczną mszy świętej;

– 44 Krakowska Drużyna Harcerzy im. K.K Baczyńskiego, 6 KDH Żbiki im. Romualda Traugutta, 3 Podgórska Drużyna Harcerzy “Wataha” im. płk. Witolda Pileckiego za przygotowanie miejsca mszy świętej oraz złożenie ołtarza i uporządkowanie miejsca po jej zakończeniu;

– 44 Krakowska Drużyna Harcerzy im. K.K Baczyńskiego i 3 Podgórska Drużyna Harcerek "Nawojki" za czytania na mszy świętej;

– 3 Podgórska Drużyna Harcerek "Nawojki" za śpiew psalmu;

– 27 Krakowska Drużyna Harcerek "Knieja" za odczytanie modlitwy wiernych;

– HOPR Okręg Małopolski za zabezpieczenie medyczne mszy świętej;

– Druhowi hm. Piotr Bielak za zapewnienie i obsługę nagłośnienia;

– Druhnie phm. Magda Periy za koordynację oprawy muzycznej i służby harcerek;

– Druhowi hm. Michał Kruk za skuteczne koordynowanie przygotowań do mszy świętej z użyciem nowoczesnych narzędzi;

– Panu Laurentem Kupcowi za współpracę i cenne wskazówki.

Teraz czas na radosne, aktywne i pożyteczne harcowanie i działanie w naszych gromadach, drużynach, szczepach, hufcach i chorągwiach Okręg Małopolski ZHR.