Ładowanie…

12 lipca 2021 roku na Wieczną Wartę odszedł hm. Aleksander Rychlik „Yeti”

Dziś 12 lipca 2021 roku na Wieczną Wartę odszedł hm. Aleksander Rychlik "Yeti".

Msza Święta w intencji zmarłego odbędzie się w piątek 16 lipca o godzinie 8.20 w kaplicy Cmentarza Rakowickiego. 

Kondukt pogrzebowy wyruszy o godzinie 9.30 spod bramy głównej Cmentarza Rakowickiego.

Sam o sobie pisał, że w harcerstwie „(…) nauczyłem się wiele: zaradności, dyscypliny, obowiązkowości i odpowiedzialności, umiejętności kierowania i organizowania. I co jeszcze? Jeszcze skromności posłuszeństwa, pokory, niesienia pomocy innym.

Jeszcze: optymistycznego spojrzenia na świat: nigdy nie jest tak źle, żeby gorzej nie mogło być i nigdy nie jest tak dobrze, by lepiej nie mogło być. No i radości życia, jaką ma w sobie harcerstwo.”

Jak pisze w Monografii Szczepów Harcerskich Huragan i Huragan 28, od wczesnego dzieciństwa chciał być harcerzem. Jego pierwszy obóz odbył się w Kępanowie, gdzie złożył Przyrzeczenie Harcerskie. We wspomnianej monografii wspomina harcerskie obozy w Bieszczadach i wycieczki w Dolinki Podkrakowskie. W 1975 uczestniczył w pierwszym takim obozie do Hiszpani (organizowanym przez Antoniego Weyssenhoffa), na którym pełnił funkcję dokumentalisty – czyli fotografował całą wyprawę.

Kilkukrotny szczepowy Huraganu, także w tych trudnych momentach, gdy brakowało kadry instruktorskiej. Wieloletni kierownik HO Film-u. Udokumentował fotograficznie i filmowo wiele zimowisk i obozów harcerskich. Kiedyś na taśmach, ciężkimi kamerami i aparatami, walcząc z trudem synchronizacji dźwięku i obrazu, później pracując na coraz lepszym sprzęcie. Fotografuje do dziś.

Komendant niezliczonej liczby obozów i zimowisk m.in. obozu wędrownego w 1969, zimowiska zastępowych 1972/73, obozów w 1981, 1984, 1989, także kolonii zuchowych np. w 1998 i 2006. Ostatnio zimowiska Huraganu na Głodówce w 2018.

Dwukrotnie wybrany do Zarządu Okręgu Małopolskiego, najpierw w 1989, a później także w 2002. Czterokrotny członek Komisji Rewizyjnej Okręgu, a w 1997 jej przewodniczący. W 2008 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Współpracował przy redakcji opracowania monograficznego o Huraganie (Kraków 1970), redagował Vademecum Huraganiarza (Kraków 2008) oraz współpracował przy redakcji Monografii Szczepów Harcerskich Huragan i Huragan 28. W której jest wspomniany przez Andrzeja Maneckiego jako „chodząca encyklopedia Huraganu”.

na podstawie Monografii Szczepów Huragan i Huragan 28 im. Obrońców Westerplatte w Krakowie (Kraków 2008), http://www.zw.com.pl/artykul/239686.html