Ładowanie…

Ostatnie pożegnanie hm. Aleksandra Rychlika

W dniu 16 lipca odprowadziliśmy hm. Aleksandra Rychlika na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Rakowickim. W intencji zmarłego odprawiona została Msza Święta w kaplicy Cmentarza Rakowickiego. Został On odznaczony Krzyżem Honorowym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej "Semper Fidelis". W imieniu Przewodniczącego ZHR, Akt Nadania odczytał Przewodniczący Okręgu Małopolskiego, a następnie przekazał Krzyż rodzinie zmarłego. W imieniu Szczepu Huragan oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej hm.Aleksandra Rychlika pożegnał Komandor Kapituły Huraganu hm. prof. Janusz Orkisz. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im.Andrzeja Małkowskiego, Szczepu Huragan im. Obrońców Westerplatte, oraz Szczepu Dąie im. Jana Bytnara "Rudego", przedstawiciele Zarządu Okręgu Małopolskiego, oraz liczne grono harcerskich przyjaciół zmarłego. Spoczywaj w pokoju! Czuwaj!