Ładowanie…

Za nami XVII Zjazd Okręgu

Podczas Zjazdu:

Hm. Paweł Pająk otrzymał medal "Honoris Gratia" z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Pani Anny Korfel-Jasińskiej.

Komendantka Małopolskiej Chorągwi Harcerek i Komendant Małopolskieh Chorągwi Harcerzy złożyli podziękowania Senatorowi hm. prof. Kazimierzowi Wiatrowi, za 50 lat słuzby instruktorskiej.

hm. Marcin Guzik Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego otrzymał z rąk Przewodniczącego Zarządu Okręgu Honorową Godność "Przyjaciela Okręgu Małopolskiego ZHR".

Instruktorki i Instruktorzy Okręgu wysłuchali sprawozdania ustepująceych władz, udzielili abslotutorium Zarządowi Okręgu XVI kadencji, oraz wybrali nowy Zarząd Okręgu i Komisję Rwizyjną.

 

Zarząd Okręgu:

hm.Krzysztof Wójtowicz HR

phm. Bartłomiej Dukała HR

hm.Dominik Skiwerawski HR

phm. Karolina Krzeptowska-Sabała HR

phm.Ewa Biernat HR

 

Komisja Rewizyna Okręgu:

hm. Paweł Pająk HR

phm. Adam Ziętkiewicz HR

Ewa Siemianowska